torstai 21. huhtikuuta 2016

BLOGIN VAIHTO...NYT!

Hei ystävä.
Kiitos, että luit tätä vanhaa blogiani. 
Nyt kirjoitan uutta osoitteessa: http://jpuusa.blogspot.fi
Se käsittelee sekä yhteiskuntaa, että kuvajournalismia.
Kuvia tekstien kera katsottavissa.Kuvassa ratsupoliisi mielenosoituksessa  11.3.2017 Rautatientorilla.torstai 25. helmikuuta 2016

Journalismin vierailijaprofessori.

Tehtävään valittiin toimittaja Hanna Nikkanen.
Hän on LongPlayn perustaja. Long Playssa ei julkaista lehtikuvia.
Vierailijaprofessoriksi ei ole koskaan valittu kuvajournalistia.
KUJO:n  opiskelijat ovat tehneet valituksia Yliopiston johdolle oman opetuksensa tasosta. He pyysivät minut vuosi sitten opettamaan Tampereelle kuvajournalismin perusteita. Opiskelijat maksoivat itse kuluni.
Yliopiston johto painotti erityisesti, että hakemuksessa pitää olla perusteellinen opintosuunnitelma mukana.
Sen näet alla.

---------------


Kuvajournalismin perusteet OPS copyright Jore Puusa 2016, kaikki lainaaminen kielletty.


Jokaisen osa-alueen opetuskäytäntö toimii seuraavasti. Olen käyttänyt tätä mallia hyvin tuloksin esim HEO:ssa ja Voionmaalla ym. Aamupäivä kahden tunnin luento. Iltapäivä lounaan jälkeen luentoa koskevan harjoiteen suoritus noin 10-30 minuuttia. Kuvankäsittely ja mahdolliset tekstitykset noin 30 minuuttia ja loppuiltapäivän kritiikki. Määrätään uusinnat, ne tehdään heti ja niiden suoritus kritisoidaan verkossa ryhmän omassa groupissa, esim FB:ssa illalla.

Usein kuvaan liitetään otsikko ja ingressi ja kurssin lopuilla juttu. Tehdään siis perusleiska, jotta nähdään miten hyvin synkroniin kuvat on saatu jutun kanssa. Kiinnitetään huomiota nopeuteen ja joustavuuuteen ja erityisesti siihen, että deadline pidetään aina. Suoritteet pisteytetään joka kerran. Kerran kuussa suurempi kritiikki kaikista tehdyistä töistä ja siinä mukana joku kollegoistani.

Perusajatus on, että henkilö on ensin aloitteleva valokuvaaja, sitten lehtikuvaaja ja lopulta kuvajournalisti. Toiminta lähtee välineen suvereenista hallinnasta kytkettynä näkemiseen ja katsomiseen. Kun opiskelija hallitsee kuvaamisen perusteet, tuodaan mukaan enemmän tekstuaalisia vaateita kuten opiskelijatovereiden tekstejä.

Tapahtumakenttä on kuin toimituksen. Opettaja muuttuu luennoitsijasta uutispäälliköksi ja kuvan ostajaksi, ym rooleihin alalla. Teemme itse verkkoon opintomateriaalin, muistiinpanojen pohjalla on opiskeijoiden suljettu ryhmä, jonne opettaja siirtää päivän materiaalin jasiinä yhteydessä läpikäymänsä kuvat, niihin piirretyn kritiikin ja omalla ©:llään olevat graafit.

Alla olevien osa-alueiden ajallinen järjestys on muuttuva riippuen laitoksen omasta OPS:stä ja opiskelijoiden osaamisesta ja sen kehittymisestä. Kurssin jälkeen takaan, että opiskelija osaa lehtikuvauksen traditiot, kuvantuotanto on parantunut merkittävästi ja opiskelija on matkalla kohti kuvajournalistista ajattelumallia.
Opiskelijoiden kuvausosaamisen arviointi ja tutustuminen- yhteishaastattelu
- opiskelijoiden kuvat, visuaalisen kyvyn arviointi
- hahmotustehtävä, piirtämistä
- opiskelijat kuvaavat ryhmässä opettajaa parissa tilanteessa otsikon määrittämään juttuun. Näin voidaan kohdistaa erityistuki heikoimpiin
osaamisalueisiin.
- perehdytetään opiskelijta kritiikinsietoon ja lehtikuvan kritiikin perusteisiin
Varsinainen opetus alkaa opettajan kuvajournalistisen tuotannon esittelyllä
- jatkuen valokuvan historialla
- lehtikuvan ja painotekniikan historialla
- taidehistorian vaikutuksella kuvajournalismiin.
( tehtävinä kuuluisien lehtikuvien pastissit)

Lehtivalokuvauksen perusteet
- Digitaaliset käsitteet, englanninkielinen sanasto ja suomalaiset vastineet.
- Resoluution merkitys printissä ja videolla.
- Valomittaus ja värialueet, esim sRGB suhden CMYK gamutiin lehtikuvauksessa / monitorien calibrointi.
- Tarkennusmenetelmät
- D arvot ja kokonaisdensiteetti, sävyalueen puutteiden vaarat painomenetelmien suhteen
- PASM ja lehtikuvaus
- Liikkeen hallinta / suljinaika suhteutettuna tehtävän toteutusmalliin. Esim. suljianajalla saavutettu liikkeen epäterävyys ja kuvituskuva
- DOF hallinta / aluetarkkuus ja syväterävyys suhteutettuna tehtävän toteutusmalliin. Esim. otsikon mukainen aiheen osan eristäminen.
- kuvaamisen ergonomia

Kuvan rakenne
- kuvaustarpeen oivaltaminen tekstin tukijana
- ns "laatikkoon kuvaaminen"
- kuvapinnan jako uutisaiheen jaon mukaan,
- elementtien määrän rajoittaminen ja oleellisen elementin nostaminen uutisen pohjalta
- ilmaisun rajoitteet / kuvan rakenne palvelemaan asiakasta eli lukijoita
- ikärakenteen merkitys kuvan rakenteessa
- kuvan resoluution merkitys leiskakoon muuttuessa
- henkilön eri kuvaamismallit miljöön suhteen

Kokonaisvaltainen journalistinen prosessi
- kuvaajan asema toimituksessa.
- kuvaajan kyky indoktrinaatioon helpottavana tekijänä
- erilaiset toimitukset / pennalismi
- kuva edellä kulkeminen
- keskustelukyky, verbaliikka
- tasapuolinen prosessi, henkilöitä kuunnellaan.
- substanssiosaamisen merkitys
- toimituksen toimintatradition muuttaminen kuvaystävälliseksi substanssiosaamisen kautta

Kamerat ym kalusto
- laitteen valinta omien kasvojen, siis kuvaajan ergonomian mukaan.
- laitteen valinta kuvaamisen päätavoitteen mukaan myös video.
- laitteen valinta resoluution mukaan.
- kameratyypit, merkit, ominaisuudet
- salamat
- staattiset led valot / video
- triggerit, dronet, jalustat, stabilaattorit, kameran modifiointi, vedenalaiset, objektiivit, akut jne.
Tietokoneet ja oheislaitteet
- tietokoneet ja kuvankäsittely
- oheislaitteet, modeemit, RAID järjestelmät.
- tulostimet ja kalibrointi
- sisäiset ja ulkoiset muistit
- kaapelointi ja langaton datansiirto
- satelliitipuhelimet ja kuvan siirto gesmillä
- skannerit ( tässä yhteydessä nopea analogian kurssi)
- puretaan tietokone ja kamera ja verrataan datansiirtoa ja muisteja ym.
Valaisu
- studiovalaisun periaatteet
- keikkavalaisun periaatteet
- reflet, gobot, hunajakennot, luonnonvalon heijastaminen
- lyhyt valo-oppi - kelvinit ja luxit ja miredarvot sekä vastineet RGB maailmassa.

Vaatetus
- työturvallisuus ja vaatetus
- kenkien merkitys
- sormikkaat ja gripit
- lämmittimet
- sadevarusteet ja laitteiden suojaus.
- luotiliivit, kypärät, viiltosuojatut liivit, maatunnukset, bannerit vaatteissa.

Ergonomia
- työturvallisuuden ergonomia
- kuvausotteet ja kameran oikea hallinta, niska- ja selkäsairauksien välttäminen
- kahden silmän framing, oleellinen tekijä, joka otetaan useilla jaksoilla esiin.
- poisoppiminen epäterveellisistä rutiineista
- korkeat paikat, helikopterit, ylätasokuvaus
- sukeltaminen, probe kamerat /valokuitukuvaaminen

Kuvaajan logistiikka ja orientoituminen
- liikkuminen kohteeseen, navigointi.
- liikkuminen maastossa ja vesillä / työturvallisuus
- aikataulut, deadlinet, myöhästymiskerroin.
- plan B ja C esteiden varalle.
- matkustaminen, lennot
- matkustaminen bussit ym välineet ulkomailla
- matkustusasiakirjat ym.
- orientoituminen kuvaustilanteessa, kriisit, mielenosoitukset, sotatila, taistelu, Suomen tärkeimmät rakennukset
- orientoituminen turvamiesten, poliisin ja väkivaltaisten henkilöiden suhteen.
- liikkuminen tiiviissä joukossa ja estettynä
- liikkuminen esim presidenttien ym. valtiopäämiesten yms. suhteen eli "naruneliökäytös".

Kuvajournalismin moraliteetit
- journalistin ohje
- NPPA eettinen koodi
- intimiteettisuojalaki
- tekijänoikeuslaki
- toimintamallit kriiseissä ja alisteisten kuvaaminen, ROSE, politiikka, julkimot.
- AY toiminta, sopimukset, kollegiaalisuus

Kuvausmetodit
- salaa, tekniikat
- avoimesti, henkilöohjaus
- kuvaaja liikkuu, kamera liikkuu, kohde liikkuu
- haastattelussa käytös
- toimittajan ohjaaminen
- etninen ympäristö
- kuvaajan oma uutishankinta, fikserit, stringerit

Toimittajan kanssa toimiminen, ostajaan suhtautuminen, business
- freen käytösmallit ostajan suhteen
- stafferin käytös toimituksen ryhmäytyessä
- oman itsen markkinointi, kuvien ja työsuorituksen hinnoittelu
- laskutustavat, verotus, toimintamallit kuten Oy tai Tmi.
- masutus, mielistely, valtapelit
- sukupuolen merkitys työn suorittajana
- oman fyysisyyden ja osaamisen rajoitteet kuvauksissa / liioittelevan myyntipuheen riskit

Mentaaliharjoitukset kriiseissä, omalääkintä
-oman pelon torjunta
- kuvattavan kuoleman suhteen toimiminen
- haavoittuneet, oman lamautumisen estäminen
- rahan kuljettaminen, timantti ihon alla
- selvityminen kaapattuna
- debriefing
- meditointi kriiseissä, pelon poistaminen, hengitystekniikat
- paikalliset lääkkeet, avun saaminen sairastuessa
- mitä mukaan keikalle, rokotukset ja perustarvikkeet

Kontaktit ja fikserit
- kotimaan fikserit / uusnatsit, uskonnolliset ääriryhmät.
- kommunikointimallit kireissä tilanteissa, henkilön manipulointi
- kriisifikserin ja akkreditoinnin löytäminen
- maksaminen, lahjukset

Kansainvälisyys
- ruoka
- uskonnot
- pahimmat virheet etnisyyden suhteen
- eläimet, varo näitä
- miten säilytän työvälineen kuvauskunnossa, akut jne.
- liikenne / riskit ja mahdollisuudet
Henkilöohjaus
ns. 12 kohdan ohjelma, jossa opitaan luomaan kuvattavan ja kuvaajan välille rauhallinen tasapaino
Urheilukuvaus
- Peruslajien graafit (yksilö ja joukkue), joista suora ohjeistus peruskuvan ottamiseen. Esimerkiksi kansallislajiemme kuvaaminen jaoteltuna
suorituksen osalaueiden mukaan, graafeissa tarkat koordinaatit ja tekniset ohjeet kuvaamiselle.
Noin 50 lajia

Politiikka
- oma neutraliteetti
- lähihistorian tunteminen
- kyky vedota turhamaisuuteen
- politiikan suhdanteiden tajuaminen
- puoluerot ja lehtikuvan visuaalisuus
- tilaisuuksien kuvaaminen
- indoktrinaation määrän suhteuttaminen uutiseen

Sotakuvaus
kts- mentaaliharjoitukset ylempänä
- hengissä kotiin, mitä vältettävä
- miten toimit räjähdyksien suhteen / suojautumisvälineet ja tekniikat
- väkivaltainen mielenosoitus
- tulitaistelussa kuvaaminen
- hakatuksi tuleminen, oma haavoittuminen
- armeijatermistö / aseet ja käyttö
- embedding

Kuvituskuva
- arkistokuvakohtaiset ohjeet ( avataan kuvituskuvia) Esimerkiksi saunakuvaus, huumesymboli jne.
- miten luoda flow tila ja poistaa normatiiviset esteet
- mentaaliharjoitus - oman itse nollaamiseen ja eteneminen luovaan ajatteluun / piirtäminen
- traditionaalisen välttäminen
- plagioinnin välttäminen
- kuvamanipulointi ja teksti kuvassa
- digitaaliefektit videossa

Lehtikuvaajan esinekuvaus
- valomaalaustekniikat
- reproduktio skannerilla
- perusvalaisut, valkoisen pinnan heijastus
- valotelttaharjoitukset

Studio
- kiinteät salamat
- valaistusmallit
- kontrastin loivuuden merkitys
- taustan sijoittaminen kuvattavan suhteen
- potrettiopastus, hyvä henkilökuva
- vihreätaustan merkitys syväykselle

Kuvien kulku maailmalla
- kansainväliset uutistoimistot
- kotimainen kuvatoimisto ja sen kontaktit ja toimintamalli
- kuvien tilaaminen ja tarjoaminen esim USA:han. esimerkkinä BlackStar

Copyright- ja oikeudellinen osuus
- Kristiina Harengon tekstien pohjalta tekijänoikeusluennot, jotka kattavat noin 30 käytännön esimerkkitapauksen pohjalta
tekijänoikeus ym lain vaateet.

Osallistuva lehtikuvaaja
- kuvaajan vaikutusmahdollisuudet
- propagandan ja indoktrinaation ero
- onko objektiivista lehtikuvaa
- kuvataanko asiakkaan poliittisen katsannon mukaan
- osallistumisen vaarat, negatio johtaa syrjään alalta
- mitä asiakkaalle voi sanoa, miten neuvotella

Toiminta somessa
- softat
- oma presentaatio
- blogit, staattisen websaitit
- oma ohjelmointi vai editori
- webhotelllit, pilvi jne.
- tehdään blogi jokaiselle

Kuvankäsittely
- PS CS luennot
- lehtikuvankuvakäsittelyn perusteet
- arkistointimenetelmät ja softat

Taitto ja uutisgrafiikka
- taiton perusteet ( Jore Puusa on suorittanut myös suuren osan graafisen suunnittelijan koulutusta ja hän on ollut teatteriAD 2001 - 2003)
- taittosofta InDesign.
- kuva taitossa..ajatusmalli koko aukeama on kuva, koko sivu on kuva jne.
- kuva somessa, resoluution merkitys kuvan informaation määrään.
- video somessa, leikkaus Premiere ja edelleenkäyttö mm. koodekit
- lehden verkkosovelluksen leiskaaminen / vakiokoot ja muodot

Ammattienglanti
- keskusteluharjoituksia, esim. brief englanniksi tai ruotsiksi- laitoksen ulkomaisia opiskelijoita pyydetään malleiksi uutiskuvauksen harjoitteisiin ja ohjaaminen pitää tehdä vieraalla kielellä.
keskiviikko 24. helmikuuta 2016

Vielä yksi ennen lehtikuvakilpailujuttua.

Käynnistin Linked`in: ssä keskustelun lehtikuvauksen (valokuvauksen) tilasta. Anglot osaavat ja kykenevät kirjoittamaan ja pohtimaan asioita.


Editors take more and more newspictures.

I live in Finland being an almost retired photojournalist. In finnish papers editors /writing journalists are forced to take more and more pictures using cameras that are bought by companies owning those papers. This has lead to situation where pro shooters are thrown away, fired ending up unemployed.
Consequences are --- the visual quality on pictures has fallen dramatically. At the same time papers go down cause young people cannot take the bad pictures and move to web where visual pictures seem to flourish.
Any ideas / thoughts about this?
 • Richard Rivera
  Richard Rivera Hello Jore.
  As the British say: “Penny wise, pound foolish.” The newspapers began firing their veteran news photographers and experienced photojournalist because they feel the pinch of less advertising and fewer readers but in the end it is foolish. 
  http://www.nytimes.com/2013/06/01/business/media/chicago-sun-times-lays-off-all-its-full-time-photographers.html?_r=0
  A great image says so much more than an editor could say. Editors and writers are not image people.
  Kent, I don't think it's a matter of gear but of training the eye and the brain to capture the image that speaks volumes.
 • Noncho Iliev
  Noncho Iliev Nowadays everybody is searching for some cheap(or free) pictures, no matter of quality. This is why many great professionals are loosing their jobs. A lot of people think that some good camera is enough and can take amazing pictures without a photographer.
 • william adams
  william adams in usa editors have had reporters take their own pictures for many years instead of using dedicated photographers

  many use a cell phone now as it is easier to carry

  tv and print use lots of free content sent in by subscribers for free
 • claire thibault
  claire thibault In Quebec, we see the same thing. Even television is asking people to send them photos of events for free some are good and many average...! I see photoclubs asking their members to make photos of events without compensation (trade shows, music festivals,...) even sports events are asking photo clubs if some will like to take photos for free! I saw that it goes farther: we had people that ask for weddings and cities asking as well for free photos... So I think that it is a generalized problem for professional photographers that are doing a fantastic work just to make a living. Many retired persons have money and begin photography as a hobby, most of them having professional gear and are giving away their photos to any public organisation or to medias just to see their photos in a newspaper or on the news...this contribute to worsen the problem. :(
 • Jore Puusa
  Jore Puusa How do You all feel about it? I mean that this group has 126926 members --are we all for nothing, is photography dead as a profession. I`m 63 years old and seen days when photography was an important profession. But what should a young photographer think these days, find another profession?????
 • Manal Mubarak ,BA
  Manal Mubarak ,BA because nowadays it is convenient to use cellphone for photography
 • claire thibault
  claire thibault Maybe convenient but with its limitations: will you publish with cellphone camera photographies on a regular basis? I wouldn't personally. I have a cellphone too but if I want a good photo, I take my camera! If cellphones were as good as professional gear, we should all sell our cameras! And what about television using cellphones as camera, after all they can make video too! So where do we stop? Somebody having the kindness to say to Nikon, Canon, Sony, Panasonic,...to stop producing good cameras and lenses to join the market of cellular photography and video??? ;)
 • claire thibault
  claire thibault Hi Jore, 

  As for young photographer, they better have either another job to help makking a living or having their spouse having a good profession and salary or be rich before beginning their carreer as a photographer! More seriously, I'd say that the very passionate and talented will succeed. What I see is that the number of retired people with good revenues beginning photography will decrease within some years for the other problems, with job uncertainty, due tu economic fluctuations, and less revenues, people will have to downsize their living style and so cellular phone will experience recession too...living is becoming very expensive these days... :)
 • Pablo Robles
  Pablo Robles I feel bad for publications. They are loosing readership because of bad quality photos. What makes a person pick up a newspaper or a magazine is the front image. Professional photographers will always find other ways to make money in photography.
 • Paul Ottaviano
  Paul Ottaviano It's a problem here in Portland, OR too. The local daily, The Oregonian, has been laying staff off for years and just recently let go of 30 staffers, including photographers. Reporters are being told to use their iPhones. Nobody likes it, and The Oregonian staff is dispirited.
 • Paul Ottaviano
  Paul Ottaviano As for the future, the old linear path to success or stability is now very non-linear. Photography is not dead, but one dimensional business plans might be. I'm looking at alternative opportunities in photography, such as guided tours or owning space I can rent out. Multiple income strategies, for sure. Unfortunately, I'm no longer sure about editorial and its re-use in my business plan (see new Time magazine agreement).
 • Paul Ottaviano
  Paul Ottaviano Last thing I'll add, regarding others wanting free photos, is that I suggest people use a web host like Photodeck. There, when you shoot for yourself, you can have galleries that watermarked, no downloads, no right click copy, and screenshots would be worthless. They can look, and that's it.
 • claire thibault
  claire thibault Thanks Paul, I didn't know Photodeck and I sure will look at it...never use any site to host my photos, only store them on a hard drive which is not connected to internet...I have a very limited trust for internet for my photos...! :)
 • James Lynch
  James Lynch photojournalism is an undervalued and dying art. Everyone thinks a Journalist with an Iphone is capable of doing it all. If they try to do both tasks, they will diminish the quality of both outputs. 
  Papers just see the bottom line and treat photographers as an expensive addition to the team these days. Very shortsighted.
 • claire thibault
  claire thibault Indeed James, they are very shortsighted! They just forget that people have HD+ television and monitor and an average photo will look pretty awful on these as well as in a newspaper or magazines! They complaint about loosing readers and I don't think that those simply went to on-line magazine...if their photos are average because they look at their own photos and they would say that theirs may be better...it's the cat running after his tail... :)
 • Anders Beier
  Anders Beier Tv and newspapers are failing in making news intereesting and people are more and more abandoning Them. Sad but true they need to Think ahead. And for The photographer - adapt. Learn to write and get The advantage of being The Best visually.
 • william adams
  william adams claire

  cell phones are way past the quality a paper 
  or even a magazine need
 • Jore Puusa
  Jore Puusa I think it´s not OK if we start to steal writers their profession. Would be nice to adapt- if the substance of the pictures would mean something. But it does not. Money means and cheapest photographer or writer takes the pics. This ruins the profession totally.
 • Jeff (JD) Hage
  Jeff (JD) Hage Being cheap has cause the collapse of the publications. They don't understand that quality costs money. They are too cheap to hire professionals. Now their publications look cheap. Readers don't buy them if they look cheap. If publications don't value photographers why would readers value the publications? This is happening in the broadcast world as well.
 • kevin hayden
  kevin hayden Much the same story in Ireland and where I am now based in France. The "uberization" of so many professions is turning things into "anyone can do it" mentality. And journalists are now working for nothing ie Demotix.
 • David Graeme-Baker
  David Graeme-Baker I appreciate the shock and indignation but are you really surprised ?
  I did a 3 year degree in photography and was a photo-journalist in the 1970s-80s -90s.
  Good times, but how can you now seriously argue with editors who have less and less money to spend on pictures for print. 
  Print news is dying 
  Photography has become easy
  Okay they won't get the carefully crafted images that professionals produce but they get what they need and for a cost they can live with.
  No, I don't like it but I have to accept it. 
  Photo journalism is not a career nowadays. 
  Fine if you go out and shoot a well crafted exclusive story, you can then sell it on and I hope you get a good price.
  And for those of you naive enough to say that a camera phone is not capable of capturing a good news picture - think again. 
  I became a photographer because I wanted to be a photo-journalist: not an advertising,wedding, or publicity photographer and I had several good years doing it. 
  Times have changed.
 • Jore Puusa
  Jore Puusa quote
  cell phones are way past the quality a paper 
  or even a magazine need
  quote
  --------------------------
  Yes, technically considering raster / resolution. But their small cmos and wide angle make impossible to shoot news using the variety of normal ways to express in photography, for instance rules of DOF and isolating part of the story in picture.
  Hope this conversation does not turn into technical jargon.
  The main question is about the moral of writers...and stealing the jobs of photographers.
 • Tim Barnsley
  Tim Barnsley Terrible situation that has come about through digital tech(EYEPHONES ETC,EVERYONE IS A PHOTOGRAPHER NOWDAYS,EVEN IF THEY ARE RUBBISH!)..I used to work for Fairfax media in Australia for over 20 years as a press photographer and they too are undervaluing what a good image can do to complement a story. I know they have made some of their best photographer redundant and like you say,journos are required to do shooting as well as writing now...I think maybe the only positive is the rise of photo agencies is on the increase as lots of papers source images from them ..good I guess for freelancers like me as I am know living in HanoiVietnam, but I agree,it's a sad state of affairs how print media has become smaller and smaller with the quality going by the wayside !
 • Tim Barnsley
  Tim Barnsley guess that would be iphones :)
 • Bharat Mirchandani
  Bharat Mirchandani I think this move to retire photojournalists happened a few years ago in most major cities, check out this article 
  Chicago Sun-Times Lays Off All Its Full-Time Photographers
  http://www.nytimes.com/2013/06/01/business/media/chicago-sun-times-lays-off-all-its-full-time-photographers.html?_r=0
 • Jore Puusa
  Jore Puusa In Finland universities and schools still "produce" photographers and photojournalists. They all go unemployed or start to freelance - having two other jobs to survive. Some youngsters work at McDonalds to be able to shoot for papers.
  -
  What should be done now?
  Photography is more popular than ever, how to say to Young people that it should be avoided as a profession?
  Is this situation for ever?
  Do we have any printed papers left in 2026?
  Why did all this happen really?
 • Samiran Samanta
  Samiran Samanta Around the world, all scenario are almost same. The authority only want the quality,without giving the proper adjustmens . It is really bad and will go for worst scene. But infact my solution is don't make out them, let them do what they want. After understanding their faults (at a certain time later), they will come back to the proper person. Because without perfection, this industry is nothing.
 • Bruce Taylor
  Bruce Taylor Saw the writing on the wall and left photojournalism 18 years ago to be a criminalist/crime lab photographer. Miss the papers everyday but newspaper photojournalism is definitely circling the drain. I think the biggest sacrifice is the lack of ethics when you depend on "citizen" and submitted photos.
 • David Graeme-Baker
  David Graeme-Baker Certainly Bruce, I agree that there is a danger with Citizen Reporting/Photography because you can't be sure of provenance of the image nor it's honesty. Having said that I personally know of several professional images that I have seen in the past which were highly suspect. 
  And when images are forged by professionals they're harder to spot. ;-)
 • claire thibault
  claire thibault Hi, I agree with Bruce and David concerning submitted photos by citizen. But now what I see is citizen calling themselves photographers buying all those software like Lightroom, Photoshop, PhaseOne and others. They learned to use them to submit photos to contests and do a pretty job doing it, they compress the image so you can't have the exact history about what they have done to it. They are the kind of citizen that can produce modified images like pros and it will be difficult to detect as well...so ethic forget about it. Having said this, all citizen are not like that and many of them have a minimal personal sense of ethic and just want to submit a wow photo to be publish and have their minute of glory...! This is so sad where we are going! I think that it could take some years but the situation can normalise...at least I hope so. :)
 • Tracey Gotham
  Tracey Gotham it's a sad shame that Iphones are taking over the industry. I, too, know many photographers who graduated with a four year degree and are unemployed or doing a different job.
 • Christian LeBlanc
  Christian LeBlanc I'd be curious to see more information, if there is any, on the firings - is it a $$$/per picture/article issue it is it a mixture of a few different issues with a convenient excuse ready made. As an example - I prefer Nikon - not particular reason truth be told and I'm sure if I shot on a Canon or some other brand name I would still get the same outcome. Is this a partial case of people.. Well being partial and not wanting to change hats so to speak? I am not in this industry and just truly learning about myself and photography but it doesn't seem like a good outlook knowing how much it costs for new gear even at my beginner level.
 • Ray Harmacinski
  Ray Harmacinski the fact that real high quality images, are no longer a priority in journalism is a huge factor, 90% of the photos published for news articles are cell phone shots.. The majority of photographers make there living now shooting people (graduations, team photos, weddings (and weddings are drying up or are being done by amateurs)
 • claire thibault
  claire thibault Ray, you are right and concerning wedding, people start to chase amateurs in Photo-Club and for free or almost free; it's like: could you ask your members if one of them would be interested or like shooting for a wedding? They do not want a professional photographer neither an experience photographer: they want the cheaper they can get and often it's turn out they will only pay your dinner and want you to photoshop some photos that you may add to your portfolio after all they provide an opportunity to gain more experience...maybe we should pay them...!!!! ;)
 • Jore Puusa
  Jore Puusa When refugees started to pour into Finland about a year ago - the crises produced some racist and fascist sites. Those sites steal all their written material and pictures from Finnish media. Nothing can be done cause the servers are in Spain or USA etc. Now some interviews have gone bad cause people no more let their pictures taken cause they are afraid that the picture is possibly stolen by those criminal sites and used in twisted way. This is one serious problem more, while the industry has more problems it can take..papers are no more trusted..no matter what they did. Pictures are stolen when someone wants, no moral anymore.
 • claire thibault
  claire thibault This is a big problem everyone is facing these days...the water drop that make the glass overflows! :)
 • Brett Dunbar
  Brett Dunbar It's all about speed these days, over quality. That's only going to get worse. 

  If you want to be full time you better be doing weddings, portraits, and senior photos (in general). I don't want to go down that road again.
 • David Graeme-Baker
  David Graeme-Baker Don't want to seem so defeatist but I really don't see a way forward for press photography. The writing was on the wall at about the same time as digital cameras took off and the rapid expansion of the internet as a comms medium. 
  Overall I have welcomed those developments but it has had the effect of killing the press photographer although there is still some limited hope for the features photo journalist. God Bless 'em.
 • Brett Dunbar
  Brett Dunbar I'll admit, I am a defeatist, LOL. I gave it up. I was in photojournalism, shooting mostly collegiate sports and as demand dwindled (I could give countless examples) I decided to get a full time job in my technical field with a stable job, benefits, and 401k, and keep some of the relationships I had to do freelance work on the side. 

  Now, I could see if you are in weddings, portraits, senior photos, architectural, etc. photography you can still make a good living. My heart just really is in PJ and I guess for me, financially, it just can't be. I could work for USATSI or contract full-time with the AP, but why? The pay isn't nearly as good as my full time job; nowhere close.
 • Ray Harmacinski
  Ray Harmacinski I don't like doing "Cookie Cutter" photography.. I find no personal satisfaction in it.. It's strictly a cash for services arrangement..I know some people really like doing it, and I know far more who don't. I look at photography more as art
 • Martin Bager
  Martin Bager I recently turned in my press card - there is no more money to be made in that business, unfortunately. There are to many amateurs with cameras and therefore millions of free pictures in the world, and no need for us pro shooters in that game any more. 
 • Kemal ATLI
  Kemal ATLI Photography hasn't become easier, it just has become accessible to people who couldn't afford or have the technology available to them before. In old days only people with means were able to have access to good cameras or proper labs. I remember having to wait 2 weeks to have my rolls developed on 7x5 papers and not being able to process them as I can do today. There are some fantastic and talented young photographers out there. It just has become more competitive.
 • Dennis Hill
  Dennis Hill Too bad more companies don't take the same path as Ikea. They retrained their photographers to do digital rendering instead of firing them when they went to computer generated images. Now, we have to re-invent our careers ourselves.
 • Gary B
  Gary B Dennis, Ikea or any other catalog company has to keep their catalog photographers. They may have put digital backs on their 4X5 cameras but they still need the photographers. You are not going to put an armature on a 4x5 camera. They are not going to give up perfect lighting along with the rise, fall, and shift ability of 4x5 to a person shooting with a DSLR.
 • David Hammant
  David Hammant An interesting aside, at a seminar yesterday a couple of editors were bemoaning the poor quality of photography nowadays which they - probably partly correctly - attributed to the internet and the floodgate of poor quality people get used to in social media.
 • Frank Flavin
  Frank Flavin It's up to the editors to get high quality images for them to be competitive. They need to tell their publisher. Quality "Sink or Swim".
 • Tomaž Blejec
  Tomaž Blejec I'm an old school graphic technician. I know how to make proper books, magazines, leaflets, posters... from DTP to press processes.
  25 years ago I was in my first job looking at hand made designs of "great designers" using 2 or 3 different typography and "top photographers" with cropped slides to scan with our equipment.
  And when we needed "more picture" on their cropped slides or more "liquid design" for several different press material, those "high-end" professionals wasn't capable of doing it.
  So in years I became a designer and photographer, doing all the designs and photos with one thing in mind: TO BE USED IN MORE THAN ONE OCCASION...
  Design and photography are no art any more. It is a craft.
  For the end: every 3rd person is a photographer, every 2nd is a designer and anyone can write text.
 • william adams
  william adams frank

  the editors get the quality they need and can afford
  they dont need the perfection artistes doing photog think they should be paid for snapshots
 • Rick Roman
  Rick Roman Well, when was the last time I BOUGHT an L.A. Times paper? Newsprint is dead, so we can't expect them to pay us can we? The ARTISTS will survive, the rest will have to find a way. It's a GLUTTED market, everybody and their cousin can snap a crappy pic on their phones and be happy with it...sigh
 • Jore Puusa
  Jore Puusa Journalism is essential for democracy. Responsible journalists keep the media free. But if money means everything the main ethics of journalism die. I could not live in a world where the only thing that matters is money and how cheap amateur journalists are. They see only the small money they get and fame...and that is the road to untrue.

Jore Puusa