torstai 25. helmikuuta 2016

Journalismin vierailijaprofessori.

Tehtävään valittiin toimittaja Hanna Nikkanen.
Hän on LongPlayn perustaja. Long Playssa ei julkaista lehtikuvia.
Vierailijaprofessoriksi ei ole koskaan valittu kuvajournalistia.
KUJO:n  opiskelijat ovat tehneet valituksia Yliopiston johdolle oman opetuksensa tasosta. He pyysivät minut vuosi sitten opettamaan Tampereelle kuvajournalismin perusteita. Opiskelijat maksoivat itse kuluni.
Yliopiston johto painotti erityisesti, että hakemuksessa pitää olla perusteellinen opintosuunnitelma mukana.
Sen näet alla.

---------------


Kuvajournalismin perusteet OPS copyright Jore Puusa 2016, kaikki lainaaminen kielletty.


Jokaisen osa-alueen opetuskäytäntö toimii seuraavasti. Olen käyttänyt tätä mallia hyvin tuloksin esim HEO:ssa ja Voionmaalla ym. Aamupäivä kahden tunnin luento. Iltapäivä lounaan jälkeen luentoa koskevan harjoiteen suoritus noin 10-30 minuuttia. Kuvankäsittely ja mahdolliset tekstitykset noin 30 minuuttia ja loppuiltapäivän kritiikki. Määrätään uusinnat, ne tehdään heti ja niiden suoritus kritisoidaan verkossa ryhmän omassa groupissa, esim FB:ssa illalla.

Usein kuvaan liitetään otsikko ja ingressi ja kurssin lopuilla juttu. Tehdään siis perusleiska, jotta nähdään miten hyvin synkroniin kuvat on saatu jutun kanssa. Kiinnitetään huomiota nopeuteen ja joustavuuuteen ja erityisesti siihen, että deadline pidetään aina. Suoritteet pisteytetään joka kerran. Kerran kuussa suurempi kritiikki kaikista tehdyistä töistä ja siinä mukana joku kollegoistani.

Perusajatus on, että henkilö on ensin aloitteleva valokuvaaja, sitten lehtikuvaaja ja lopulta kuvajournalisti. Toiminta lähtee välineen suvereenista hallinnasta kytkettynä näkemiseen ja katsomiseen. Kun opiskelija hallitsee kuvaamisen perusteet, tuodaan mukaan enemmän tekstuaalisia vaateita kuten opiskelijatovereiden tekstejä.

Tapahtumakenttä on kuin toimituksen. Opettaja muuttuu luennoitsijasta uutispäälliköksi ja kuvan ostajaksi, ym rooleihin alalla. Teemme itse verkkoon opintomateriaalin, muistiinpanojen pohjalla on opiskeijoiden suljettu ryhmä, jonne opettaja siirtää päivän materiaalin jasiinä yhteydessä läpikäymänsä kuvat, niihin piirretyn kritiikin ja omalla ©:llään olevat graafit.

Alla olevien osa-alueiden ajallinen järjestys on muuttuva riippuen laitoksen omasta OPS:stä ja opiskelijoiden osaamisesta ja sen kehittymisestä. Kurssin jälkeen takaan, että opiskelija osaa lehtikuvauksen traditiot, kuvantuotanto on parantunut merkittävästi ja opiskelija on matkalla kohti kuvajournalistista ajattelumallia.
Opiskelijoiden kuvausosaamisen arviointi ja tutustuminen- yhteishaastattelu
- opiskelijoiden kuvat, visuaalisen kyvyn arviointi
- hahmotustehtävä, piirtämistä
- opiskelijat kuvaavat ryhmässä opettajaa parissa tilanteessa otsikon määrittämään juttuun. Näin voidaan kohdistaa erityistuki heikoimpiin
osaamisalueisiin.
- perehdytetään opiskelijta kritiikinsietoon ja lehtikuvan kritiikin perusteisiin
Varsinainen opetus alkaa opettajan kuvajournalistisen tuotannon esittelyllä
- jatkuen valokuvan historialla
- lehtikuvan ja painotekniikan historialla
- taidehistorian vaikutuksella kuvajournalismiin.
( tehtävinä kuuluisien lehtikuvien pastissit)

Lehtivalokuvauksen perusteet
- Digitaaliset käsitteet, englanninkielinen sanasto ja suomalaiset vastineet.
- Resoluution merkitys printissä ja videolla.
- Valomittaus ja värialueet, esim sRGB suhden CMYK gamutiin lehtikuvauksessa / monitorien calibrointi.
- Tarkennusmenetelmät
- D arvot ja kokonaisdensiteetti, sävyalueen puutteiden vaarat painomenetelmien suhteen
- PASM ja lehtikuvaus
- Liikkeen hallinta / suljinaika suhteutettuna tehtävän toteutusmalliin. Esim. suljianajalla saavutettu liikkeen epäterävyys ja kuvituskuva
- DOF hallinta / aluetarkkuus ja syväterävyys suhteutettuna tehtävän toteutusmalliin. Esim. otsikon mukainen aiheen osan eristäminen.
- kuvaamisen ergonomia

Kuvan rakenne
- kuvaustarpeen oivaltaminen tekstin tukijana
- ns "laatikkoon kuvaaminen"
- kuvapinnan jako uutisaiheen jaon mukaan,
- elementtien määrän rajoittaminen ja oleellisen elementin nostaminen uutisen pohjalta
- ilmaisun rajoitteet / kuvan rakenne palvelemaan asiakasta eli lukijoita
- ikärakenteen merkitys kuvan rakenteessa
- kuvan resoluution merkitys leiskakoon muuttuessa
- henkilön eri kuvaamismallit miljöön suhteen

Kokonaisvaltainen journalistinen prosessi
- kuvaajan asema toimituksessa.
- kuvaajan kyky indoktrinaatioon helpottavana tekijänä
- erilaiset toimitukset / pennalismi
- kuva edellä kulkeminen
- keskustelukyky, verbaliikka
- tasapuolinen prosessi, henkilöitä kuunnellaan.
- substanssiosaamisen merkitys
- toimituksen toimintatradition muuttaminen kuvaystävälliseksi substanssiosaamisen kautta

Kamerat ym kalusto
- laitteen valinta omien kasvojen, siis kuvaajan ergonomian mukaan.
- laitteen valinta kuvaamisen päätavoitteen mukaan myös video.
- laitteen valinta resoluution mukaan.
- kameratyypit, merkit, ominaisuudet
- salamat
- staattiset led valot / video
- triggerit, dronet, jalustat, stabilaattorit, kameran modifiointi, vedenalaiset, objektiivit, akut jne.
Tietokoneet ja oheislaitteet
- tietokoneet ja kuvankäsittely
- oheislaitteet, modeemit, RAID järjestelmät.
- tulostimet ja kalibrointi
- sisäiset ja ulkoiset muistit
- kaapelointi ja langaton datansiirto
- satelliitipuhelimet ja kuvan siirto gesmillä
- skannerit ( tässä yhteydessä nopea analogian kurssi)
- puretaan tietokone ja kamera ja verrataan datansiirtoa ja muisteja ym.
Valaisu
- studiovalaisun periaatteet
- keikkavalaisun periaatteet
- reflet, gobot, hunajakennot, luonnonvalon heijastaminen
- lyhyt valo-oppi - kelvinit ja luxit ja miredarvot sekä vastineet RGB maailmassa.

Vaatetus
- työturvallisuus ja vaatetus
- kenkien merkitys
- sormikkaat ja gripit
- lämmittimet
- sadevarusteet ja laitteiden suojaus.
- luotiliivit, kypärät, viiltosuojatut liivit, maatunnukset, bannerit vaatteissa.

Ergonomia
- työturvallisuuden ergonomia
- kuvausotteet ja kameran oikea hallinta, niska- ja selkäsairauksien välttäminen
- kahden silmän framing, oleellinen tekijä, joka otetaan useilla jaksoilla esiin.
- poisoppiminen epäterveellisistä rutiineista
- korkeat paikat, helikopterit, ylätasokuvaus
- sukeltaminen, probe kamerat /valokuitukuvaaminen

Kuvaajan logistiikka ja orientoituminen
- liikkuminen kohteeseen, navigointi.
- liikkuminen maastossa ja vesillä / työturvallisuus
- aikataulut, deadlinet, myöhästymiskerroin.
- plan B ja C esteiden varalle.
- matkustaminen, lennot
- matkustaminen bussit ym välineet ulkomailla
- matkustusasiakirjat ym.
- orientoituminen kuvaustilanteessa, kriisit, mielenosoitukset, sotatila, taistelu, Suomen tärkeimmät rakennukset
- orientoituminen turvamiesten, poliisin ja väkivaltaisten henkilöiden suhteen.
- liikkuminen tiiviissä joukossa ja estettynä
- liikkuminen esim presidenttien ym. valtiopäämiesten yms. suhteen eli "naruneliökäytös".

Kuvajournalismin moraliteetit
- journalistin ohje
- NPPA eettinen koodi
- intimiteettisuojalaki
- tekijänoikeuslaki
- toimintamallit kriiseissä ja alisteisten kuvaaminen, ROSE, politiikka, julkimot.
- AY toiminta, sopimukset, kollegiaalisuus

Kuvausmetodit
- salaa, tekniikat
- avoimesti, henkilöohjaus
- kuvaaja liikkuu, kamera liikkuu, kohde liikkuu
- haastattelussa käytös
- toimittajan ohjaaminen
- etninen ympäristö
- kuvaajan oma uutishankinta, fikserit, stringerit

Toimittajan kanssa toimiminen, ostajaan suhtautuminen, business
- freen käytösmallit ostajan suhteen
- stafferin käytös toimituksen ryhmäytyessä
- oman itsen markkinointi, kuvien ja työsuorituksen hinnoittelu
- laskutustavat, verotus, toimintamallit kuten Oy tai Tmi.
- masutus, mielistely, valtapelit
- sukupuolen merkitys työn suorittajana
- oman fyysisyyden ja osaamisen rajoitteet kuvauksissa / liioittelevan myyntipuheen riskit

Mentaaliharjoitukset kriiseissä, omalääkintä
-oman pelon torjunta
- kuvattavan kuoleman suhteen toimiminen
- haavoittuneet, oman lamautumisen estäminen
- rahan kuljettaminen, timantti ihon alla
- selvityminen kaapattuna
- debriefing
- meditointi kriiseissä, pelon poistaminen, hengitystekniikat
- paikalliset lääkkeet, avun saaminen sairastuessa
- mitä mukaan keikalle, rokotukset ja perustarvikkeet

Kontaktit ja fikserit
- kotimaan fikserit / uusnatsit, uskonnolliset ääriryhmät.
- kommunikointimallit kireissä tilanteissa, henkilön manipulointi
- kriisifikserin ja akkreditoinnin löytäminen
- maksaminen, lahjukset

Kansainvälisyys
- ruoka
- uskonnot
- pahimmat virheet etnisyyden suhteen
- eläimet, varo näitä
- miten säilytän työvälineen kuvauskunnossa, akut jne.
- liikenne / riskit ja mahdollisuudet
Henkilöohjaus
ns. 12 kohdan ohjelma, jossa opitaan luomaan kuvattavan ja kuvaajan välille rauhallinen tasapaino
Urheilukuvaus
- Peruslajien graafit (yksilö ja joukkue), joista suora ohjeistus peruskuvan ottamiseen. Esimerkiksi kansallislajiemme kuvaaminen jaoteltuna
suorituksen osalaueiden mukaan, graafeissa tarkat koordinaatit ja tekniset ohjeet kuvaamiselle.
Noin 50 lajia

Politiikka
- oma neutraliteetti
- lähihistorian tunteminen
- kyky vedota turhamaisuuteen
- politiikan suhdanteiden tajuaminen
- puoluerot ja lehtikuvan visuaalisuus
- tilaisuuksien kuvaaminen
- indoktrinaation määrän suhteuttaminen uutiseen

Sotakuvaus
kts- mentaaliharjoitukset ylempänä
- hengissä kotiin, mitä vältettävä
- miten toimit räjähdyksien suhteen / suojautumisvälineet ja tekniikat
- väkivaltainen mielenosoitus
- tulitaistelussa kuvaaminen
- hakatuksi tuleminen, oma haavoittuminen
- armeijatermistö / aseet ja käyttö
- embedding

Kuvituskuva
- arkistokuvakohtaiset ohjeet ( avataan kuvituskuvia) Esimerkiksi saunakuvaus, huumesymboli jne.
- miten luoda flow tila ja poistaa normatiiviset esteet
- mentaaliharjoitus - oman itse nollaamiseen ja eteneminen luovaan ajatteluun / piirtäminen
- traditionaalisen välttäminen
- plagioinnin välttäminen
- kuvamanipulointi ja teksti kuvassa
- digitaaliefektit videossa

Lehtikuvaajan esinekuvaus
- valomaalaustekniikat
- reproduktio skannerilla
- perusvalaisut, valkoisen pinnan heijastus
- valotelttaharjoitukset

Studio
- kiinteät salamat
- valaistusmallit
- kontrastin loivuuden merkitys
- taustan sijoittaminen kuvattavan suhteen
- potrettiopastus, hyvä henkilökuva
- vihreätaustan merkitys syväykselle

Kuvien kulku maailmalla
- kansainväliset uutistoimistot
- kotimainen kuvatoimisto ja sen kontaktit ja toimintamalli
- kuvien tilaaminen ja tarjoaminen esim USA:han. esimerkkinä BlackStar

Copyright- ja oikeudellinen osuus
- Kristiina Harengon tekstien pohjalta tekijänoikeusluennot, jotka kattavat noin 30 käytännön esimerkkitapauksen pohjalta
tekijänoikeus ym lain vaateet.

Osallistuva lehtikuvaaja
- kuvaajan vaikutusmahdollisuudet
- propagandan ja indoktrinaation ero
- onko objektiivista lehtikuvaa
- kuvataanko asiakkaan poliittisen katsannon mukaan
- osallistumisen vaarat, negatio johtaa syrjään alalta
- mitä asiakkaalle voi sanoa, miten neuvotella

Toiminta somessa
- softat
- oma presentaatio
- blogit, staattisen websaitit
- oma ohjelmointi vai editori
- webhotelllit, pilvi jne.
- tehdään blogi jokaiselle

Kuvankäsittely
- PS CS luennot
- lehtikuvankuvakäsittelyn perusteet
- arkistointimenetelmät ja softat

Taitto ja uutisgrafiikka
- taiton perusteet ( Jore Puusa on suorittanut myös suuren osan graafisen suunnittelijan koulutusta ja hän on ollut teatteriAD 2001 - 2003)
- taittosofta InDesign.
- kuva taitossa..ajatusmalli koko aukeama on kuva, koko sivu on kuva jne.
- kuva somessa, resoluution merkitys kuvan informaation määrään.
- video somessa, leikkaus Premiere ja edelleenkäyttö mm. koodekit
- lehden verkkosovelluksen leiskaaminen / vakiokoot ja muodot

Ammattienglanti
- keskusteluharjoituksia, esim. brief englanniksi tai ruotsiksi- laitoksen ulkomaisia opiskelijoita pyydetään malleiksi uutiskuvauksen harjoitteisiin ja ohjaaminen pitää tehdä vieraalla kielellä.
8 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hakemuksesi oli liian käytännönläheinen, olisivat oppineet jotakin oikeasti. Yliopistossa pitää pohtia teoriaa ja tehdä metatukimuksia.

Jore Puusa kirjoitti...

Niinkai se sitten oli liian käytännönläheinen.
Kyseessähän ei ollut yo-lehtorin virka, vaan professorin. Ja professori tutkii akateemisin menetelmin. Mutta opetussuunnitelman kyllä haluaisin nähdä valitulta. Omassani kerroin mitä "tilaaja" saisi.
-
Kyllähän minä tiedän, että kykyni eivät riitä akateemiseen tutkimukseen, koska oma akateeminen taustani on vain muutamia kesäyliopistokursseja ja pedagogian kurssi, myös Tampereella kasvatustieteen alueelta ja uusmediakouluttajatutkinnon yhteydessä 2001. Kurssin luvattiin johtavan kasvatustieteen approbaturiin, sitten approlaajuus peruttiin kesken kaiken... Juuri sen takia menin ao. koulutukseen. Krhmm...
-
Mutta näin tässä kävi, tämä on vain hyväksyttävä ja ymmärrettävä että on kohta 64v. ja elämä oli siinä, eikä se mennyt kujon kannalta ihan kuin Strömsössä. Yritin kaikkeni kertoakseni tilannetta paramtavista vaihtoehdoista, mutta "pihtivirtaseksi" en rupea.
Pihtisedästä voit lukea linkistä alla, kävin itsekin luonaan keikalla, koko seinä oli hyllymetreittäin täynnä valituksia ja kaikenlaisia lausuntoja ym. On vain osattava ajoissa antaa periksi, omalta kannaltani viimeisen käyttöpäivän raja on kyllä tässä ja oikeastaan jo mennytkin.... ;-)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/05/reino-pihti-virtasen-tapaus.html
-
Toisaalta minua elevöittää USA kollegoitteni kanssa keskustelut, siellä ( Trumpista huolimatta) on fiksuja ammattilaisia, jotka kykenevät keskusteluun, kuten alempana oleva Linked ketju osoittaa ja USA:n tuttujeni -jopa UPI:n ajoilta -70 luvulta- kanssa jatkossa toiminkin, sen minkä enää toimin alaa auttaakseni osaamisellani... Suomen tie on monin tavoin tukkoinen ja hankala, vihapostiin kyllä turtuu mutta kun ei vuosiin juuri muuta saa, tulee toivottomaksi. Enkä taatusti ole ainoa..Esim. kovasti arvostamani Hämeen-Anttilan lähtö Suomesta on kuin aivopaon ensimmäinen airut..

Anonyymi kirjoitti...

Ei välttämättä ole ikäkysymys, nykyinenkin viranhaltija huitelee jo lähempänä seitsemääkymmentä. Arvelen kyseessä olevan yleinen ja laajeneva lehtikuvan/kujon dissaaminen, sama ilmiö on luettavissa kommentteina maailmalta linkkaamassasi keskustelussa.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, kyllä kuvajournalismia ollaan ajamassa alas - mitä viime vuonnakin tapahtui...Ja meno jatkuu...Ja ammattikunta hiipuu pikkuhiljaa...Eikä valoa ole näkyvissä - ei ainakaan sanomalehtien printissä. Antaa olla.Hienoa oli, ei enää moneen vuoteen.

Anonyymi kirjoitti...

Kiva postaus, joka osoittaa, miten täydellisen pihalla bloggaaja on maailman asioista - mikä on yliopisto, mikä on professori jne...

Sellaisilla sivistyksen eväillä ei pysty hyvään kuvajournalismiin, puhumattakaan professuurin täyttämiseen.

Anonyymi kirjoitti...

CMT taitaa olla koulutuksessa yliopiston käytännönläheisin yksikkö. Vierailijaprofessoria ei palkata tekemään tutkimusta, vaan "toivotaan jakavan tietojaan ja kokemustaan alan opiskelijoille sekä kehittävän samalla alan opetusta".

Suurin osa journalismin opiskelijoista on tekstipuolen opiskelijoita. Uusia kuvajournalisteja aloittaa joitakin vuodessa ja siihen maisteriopiskelijat päälle. Suurimmalle osalle opiskelijoista opetussuunnitelmasi ei tarjoa paljoa, ellet sitten halua että toimittajat alkavat myös kuvata. Kuvajournalisteillekin useita siinä mainittuja asioita opetetaan jo.

Ensi vuonna voi hakea uudestaan. Laajan käytännöllisen kuvauskokemuksesi pitäisi olla ehkä enemmänkin lisämauste, ei pääasia. Suunnitelmaa voisi viedä abstraktimpaan suuntaan. Nyt se on vähän sama kuin Rauli Virtanen kertoisi että mistä terveyskeskuksesta saa nopeiten poliorokotuksen Kenian-reissua varten. Tarpeellista tietoa sinänsä, mutta ei sen opettamiseksi tarvita professuuria. Jonkinlainen muutaman luentokerran vierailu voisi kyllä olla taas paikallaan.

Jore Puusa kirjoitti...

Katsot että minun OPS ehdotukseni on verrattavissa siihen - mistä saa poliorokotuksen Keniassa??? Kiitos loistavasta arviosta.
Minä olen hakenut vierailijaprofessuuria opiskelijoiden avunpyyntöjen takia, en tehdäkseni mitään abstraktimpaa.
Teen näitä asioita halukkaita varten, jotka on jätetty ilman opetusta -- jolloin he ovat tehneet valituksen opetuksen tasosta--teen osaamiseen liittyviä asioita toisia ihmisiä varten. En itseäni varten. Kuvajournalismin opiskelijoita on kymmeniä.
Koska OPS ei kelpaa enkä minä opettajana, on lopulta tehtävä johtopäätös.

Kuten kirjoitin...en hae enää mihinkään. Muut tehkööt alalle mitä odaavat.

Jore Puusa kirjoitti...

Typot edellisessä...
odaavat = osaavat